Relevante artikelen
Nieuws en updates
Klantcontact verbeteren met een integraal systeem
27 mei 2020

Klantcontact verbeteren met een integraal systeem

Bij een hoop ontwikkelende aannemers is er sprake van veel mailverkeer en (telefonische) gesprekken. Dit kan leiden tot hoge werkdruk bij kopersbegeleiders en onduidelijkheid en ontevredenheid bij kopers. HomeDNA helpt om klanten eenvoudig en helder te informeren. 

Verbeter het klantcontact 
Als je klantcontact wil verbeteren, dan is het ideaal om te werken met een integraal systeem. Het verloop rondom koperskeuzes en meer- en minderwerk kan allemaal digitaal via het woningdossier van homeDNA. Alle communicatie kan dan online plaatsvinden en is daarmee veel duidelijker. Een voorbeeld is de periode rondom de sluitingsdata. Door bijvoorbeeld reminders in te stellen wanneer een sluitingsdatum nadert, geef je kopers meer helderheid en wordt de organisatie ontlast. Ook is het eenvoudiger om zorgvuldig om te gaan met persoonlijke gegevens en documenten en zo te voldoen aan de AVG.  

Bespaar veel tijd  
Ook voor grootschalig onderhoud en renovaties in opdracht van derden, kun je homeDNA inzetten: onder andere voor het verrichten van warme opnames voor badkamers en keukens. Dit bespaart jou, maar ook de opdrachtgevers, veel tijd, omdat er in één klap een overzicht is van de werkzaamheden. 

Zet stappen 
Met homeDNA zet je grote stappen in het verbeteren van het contact met jouw klant en het structureren van werkprocessen. En omdat de toekomst zit in het naadloos koppelen van systemen, faciliteert en maakt homeDNA koppelingen met andere pakketten.