Leveranciers App

Prettig samenwerken in de keten met één systeem.

Leveranciers App
Leveranciers App

Prettig samenwerken in de keten met één systeem.

De Leveranciers App bevordert de samenwerking met leveranciers en/of onderaannemers en het sturen op kwaliteit. Tijdens de bouw en oplevering zet de uitvoerder meldingen door, in de garantiefase loopt dit via de servicemedewerkers. Met korte lijnen werken in één systeem, bevordert de ketensamenwerking.
Functie 1
Tijdens de bouw en in de garantiefase.
Functie 2
Werkbon ter plekke afronden met foto’s en opmerkingen.
Functie 3
Faciliteert evalueren en sturen op kwaliteit.

In alle fasen effectief communiceren met partners.

Leveranciers en onderaannemers spelen een belangrijke rol in de uitvoering van een project. Een prettige samenwerking met hen kan de doorlooptijd van werkzaamheden verkorten en de kwaliteit verbeteren. De Leveranciers App biedt de mogelijkheid om samen met uitvoerende partners te werken in één systeem. De leverancier ziet alleen die zaken die voor hem/haar van belang zijn en kan snel zaken terugkoppelen. Door de heldere rapportages en de korte lijnen met leveranciers en onderaannemers, zijn eenmalige en terugkerende knelpunten ten aanzien van bepaalde ruimtes en producten tijdig te signaleren en te evalueren. 


De werking van de Leveranciers App is simpel en intuitief. Wel is het raadzaam dat alle leveranciers en onderaannemers weten wat er van hen verwacht wordt, wanneer er gestart wordt met de Leveranciers App. Daarom kunnen wij op verzoek een trainingsochtend inplannen voor vaste leveranciers en onderaannemers. Tenslotte valt of staat de implementatie van een nieuw systeem bij de betrokkenheid van de mensen die ermee gaan werken. Wanneer zij zicht hebben op de voordelen, worden zij ook betrokken partners in het hele proces.

  • Leveranciers App
  • Tijdens de bouw
  • Reparatieverzoek
  • Ketenanalyse
Tijdens de bouw
Tijdens de bouw

Meldingen tijdens de bouw- en opleveringsfase

Tijdens de bouw- en opleveringsfase kan de uitvoerder of een andere verantwoordelijke meldingen doorzetten naar de leverancier. De Leveranciers App is gereedschap voor leveranciers, zodat zij meldingen uit de bouw efficiënt kunnen organiseren.

De leverancier heeft zijn eigen omgeving met een compact overzicht van alleen de relevante, nog openstaande meldingen. In het overzicht staat duidelijk aangegeven of het om een voorschouw-, opleverpunt of algemene melding gaat. Met de app kan de uitvoerdatum worden aangegeven, kunnen foto’s en notities worden gemaakt. Vervolgens kan de melding worden afgerond en afgehandeld, en teruggekoppeld worden aan de verantwoordelijke bij de opdrachtgever.
Lees minder Lees meer
Reparatieverzoek
Reparatieverzoek

Reparatieverzoek tijdens de garantiefase

Gebreken, beschadigingen of defecten tijdens de garantiefase worden door de bewoner gemeld aan de serviceafdeling. De serviceafdeling kan vervolgens snel de melding doorzetten aan de verantwoordelijke leverancier. Via de app kan de leverancier contact opnemen met de bewoner voor een afspraak en na uitvoering de melding ook weer afronden.

De app geeft inzicht in de reparatie- en bewonersgegevens en vormt zo een complete, digitale werkbon. Na het invullen en afronden van het reparatieverzoek, krijgt de serviceafdeling deze gegevens weer teruggekoppeld.
Lees minder Lees meer
Ketenanalyse
Ketenanalyse

Transparantie door ketenanalyse

De Leveranciers App kan zowel tijdens de realisatiefase als de garantiefase gebruikt worden voor het monitoren van de aard van de meldingen en de duur van de werkzaamheden. Leveranciers kunnen zelf ook inzage krijgen in hun score. Rapportages maken het evalueren en verbeteren voor alle partijen eenvoudiger.

Met rapportages per maand, per bedrijf en op stabu code valt snel in kaart te brengen waar de knelpunten zitten en of er sprake is van incidenten of structurele struikelblokken. Ook is te inventariseren of er verbeterpunten zijn ten aanzien van bepaalde ruimtes of specifieke producten. Dat maakt sturen op kwaliteit eenvoudiger en efficiënter.
Lees minder Lees meer

Laat je overtuigen door een demo

Wij vinden het leuk om bij je langs te komen, maar we kunnen je er natuurlijk ook online mee doorheen nemen. Geef je wensen door en wij plannen het bij je in!
Demo aanvragen
DisclaimerPrivacy PolicyDeveloped by U-Lab