Mijn Huis App

De belangrijkste onderdelen uit woningdossier op zak.

Navigeer naar de volgende App
Mijn Huis App
Mijn Huis App

De belangrijkste onderdelen uit woningdossier op zak.

Helder, efficiënt en klantvriendelijk communiceren met kopers, huurders of bewoners doe je ook via de Mijn Huis App. De klant kan tijdens de kopersbegeleiding of realisatie documenten raadplegen, zijn bestellingen inzien en de planning volgen. Na de oplevering kunnen er zelfstandig servicemeldingen worden ingediend, waarvan de voortgang vervolgens handig is te volgen.
Functie 1
Inzicht in de planning, afspraken en meer via de tijdlijn.
Functie 2
Persoonlijke pushberichten en automatische reminders.
Functie 3
Bewoners maken, volgen en beheren zelf onderhoudsmeldingen.

Korte lijnen met de klant

Met de Mijn Huis App wordt informeren en onderhouden van contact met de klant, tijdens nieuwbouw of een renovatie, heel eenvoudig. De app kan voorzien worden van verschillende functionaliteiten uit het woningdossier, zodat de klant de belangrijkste onderdelen altijd op zak heeft. De app fungeert, naast het woningdossier, als duidelijke basis voor de informatie over zijn of haar woning gedurende het hele bouwproces. Hierdoor is de voortgang gemakkelijk te volgen, zijn documenten altijd en overal te raadplegen en weet dat klant waar hij/zij aantoe is. Een vergrote klanttevredenheid, omdat de klant meer betrokken en persoonlijk benaderd kan worden.

Het informeren van de klant tijdens het bouwproces kan met de Mijn Huis App op verschillende manieren. In de app kunnen bijvoorbeeld veelgestelde vragen worden opgenomen, die het antwoord kunnen geven op algemene of veelvoorkomende onduidelijkheden over het proces. Met nieuwsberichten kunnen hoogtepunten of noemenswaardige ontwikkelingen worden vermeld, om de klant op de hoogte te houden. Heb je van je organisatie standaard documenten over instructies, spelregels bij het bestellen van meer- en minderwerk of handleidingen? Ook deze kunnen in de Mijn Huis App beschikbaar worden gesteld.

De Mijn Huis App maakt het mogelijk om snel contact te leggen met de klant, op persoonlijk niveau. Individuele berichten, op berichten aan een gerichte groep klanten, kunnen worden verstuurd met (push)berichten. Ook de persoonlijke afspraken van de klant zijn in de app te raadplegen, onder anderen op de tijdlijn.
  • Mijn Huis App
  • Tijdlijn
  • Pushberichten
  • Reparatiemelding
Tijdlijn
Tijdlijn

Heldere tijdlijn

Het proces, van a tot z, helder weergegeven in een overzichtelijke tijdlijn. Het biedt de klant houvast in een voor hem/haar vaak ingewikkeld traject. De tijdlijn is flexibel in te delen en ook tijdens het proces nog uit te breiden met nieuwe items. Een actuele totaalplanning voor iedere klant op maat. 

Hoogtepunten of algemene data die voor alle woningen in het project van toepassing zijn, hoeven slechts eenmaal te worden ingevuld en tonen dan automatisch voor alle klanten. Daarnaast is de tijdlijn te voorzien van de individuele afspraken van een klant, zodat de tijdlijn uiteindelijk een persoonlijke agenda of planning vormt.

De dag van vandaag wordt op de tijdlijn duidelijk aangegeven, zodat snel opgezocht kan worden wat er binnenkort op het programma staat of wat de eerstvolgende afspraak is. Door het gebruik van pakkende pictogrammen worden de items op de tijdlijn nog extra verhelderend weergegeven.
Lees minder Lees meer
Pushberichten
Pushberichten

Pushberichten verzenden

Je kunt snel en eenvoudig persoonlijke pushberichten en reminders versturen naar de Mijn Huis App. Met deze berichten kun je de koper, huurder of bewoner herinneren aan een aankomende afspraak of hen vragen te reageren op een nog openstaande actie. De pushberichten worden bediend en ingesteld via een dashboard in de webomgeving.

In de webomgeving is het bericht van een titel en inhoud te voorzien. Vervolgens kun je de ontvangers selecteren. Je kunt hierbij gebruik maken van een filter om een specifieke klant te zoeken of om een groep klanten van bijvoorbeeld een bepaald woningtype of een adresgroep selecteren. Het pushbericht is dus naar één of naar meerdere klanten tegelijkertijd te sturen. In de webomgeving zijn altijd de reeds verzonden berichten terug te bekijken. In de app zit het hoofdstuk ‘Berichten’ waar de pushberichten binnenkomen en door de klanten te bekijken zijn. Ongelezen berichten zijn gekenmerkt. Nadat ze gelezen zijn, verwijnt het kenmerk weer, zodat alleen de actuele berichten duidelijker naar voren komen.
Lees minder Lees meer
Reparatiemelding
Reparatiemelding

Reparatiemelding aanmaken

Na oplevering kan de Mijn Huis App ingezet worden voor het melden en afhandelen van reparatiemeldingen, die binnen de garantie vallen of in opdracht zullen worden uitgevoerd. Door de gebruiksvriendelijke menustructuur is de klant in staat om snel en eenvoudig zijn meldingen door te geven aan de serviceafdeling.

Er kan een afbeelding en een omschrijving van het probleem worden toegevoegd en de locatie kan op plattegrond worden aangegeven. De klant kan ook zijn voorkeurstijden opgeven voor de reparatie die eventueel ingepland gaat worden. Wanneer de klant meerdere meldingen achter elkaar maakt, dan blijven bij de volgende meldingen de voorkeurstijden onthouden. Wel zo makkelijk!

Nadat de melding is ingediend en in behandeling is genomen, houdt de app de klant op de hoogte van de voortgang. De melding krijgt een herkenbare status met icoon. Zo is het voor de klant altijd helder in welke fase het serviceverzoek zich bevindt. Indien er van de klant een actie nodig is, zoals het geven van wat aanvullende informatie over de melding of het accepteren of weigeren van een afspraakvoorstel, laat de app dit duidelijk zien. Het onderdeel geeft aan hoeveel acties er zijn en bij welke melding. Een goede interactie met de klant, door middel van een eenvoudige app, zorgt voor een snellere afhandeling van de reparatiemeldingen en een kortere doorlooptijd.

Lees minder Lees meer

Waar kunnen wij je mee helpen?

Meer weten? Lees het antwoord op veelgestelde vragen. Zelf de voordelen ontdekken voor je klanten en de eigen organisatie? Maak dan vrijblijvend een afspraak voor een demo en/of een presentatie. Overtuigd? Snel starten met een eigen project is altijd mogelijk. Ons team helpt je met raad en daad bij de implementatie. Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.
Demo aanvragenVeel gestelde vrageninfo@homedna.nl
Developed by U-Lab