Relevante artikelen
Nieuws en updates
Kwaliteitsborging woningen: eenvoudig en klantvriendelijk met een woningdossier
24 mei 2019

Kwaliteitsborging woningen: eenvoudig en klantvriendelijk met een woningdossier

Het zal niemand in de bouwsector ontgaan zijn: de wet kwaliteitsborging is een feit. Woningen vallen straks in ieder geval onder het nieuwe stelsel. Het doel van de wet is om mede de positie van de woonconsument, de koper van de woning, te versterken. Als aannemer dien je bij oplevering aan te tonen dat de woning (uiteraard) volgens de regelgeving én zoals afgesproken is gebouwd. Ook dien je als aannemer de klant afdoende te informeren over de wijze waarop schade door het niet nakomen van de verplichtingen en de gebreken na de oplevering zijn afgedekt. Bovendien wordt het opschortingsrecht van de particuliere opdrachtgever aangescherpt. Het wordt dus nog belangrijker om de woonconsument goed te informeren en bij oplevering een volledig dossier te tonen dat overeenstemt met de afgesproken koperskeuzes: een dossier as-built dus.

Woningdossier als dossier as-built 

Het dossier as-built is een bekende term in het kader van kwaliteitsborging in de bouw. De toevoeging as-built duidt erop, dat het dossier tijdens én na realisatie aangeeft en vastlegt hoe een woning wordt en is gebouwd. Met homeDNA heb je hiervoor aan de zijde van de koper, het woningdossier. Het woningdossier in homeDNA vormt het kloppend hart van alle communicatie met kopers en huurders. Het is mogelijk om het woningdossier al in te zetten vanaf het moment dat iemand serieus geïnteresseerd is, tot en met de garantiefase, of zelfs daarna. In homeDNA heeft iedere woning al jaren een eigen dossier per pand én per klant. Per pand, omdat alle keuzes en documentatie op bouwnummerniveau worden vastgelegd. En per klant, zodat je prettig contact onderhoudt met de klant, persoonlijke gegevens veilig worden bewaard en uiteindelijk ook alle afspraken en historie rondom de woning voor hen inzichtelijk zijn.

Interne en externe kwaliteitsbewaking met één systeem 


Al in de ontwikkelingsfase zet je een goed dossier per blok, per pand en wellicht per bouwstroom op. Dit ondersteunt de uitvoerende medewerkers bij de start van de bouw, maar zorgt ook voor inzicht en overzicht tijdens de verkoop en kopersbegeleiding. De keuzes die kopers maken tijdens de kopersbegeleidingsfase hebben invloed op het bouwplan, zeker wanneer het om structurele keuzes gaat zoals een gevel of een uitbouw, of bijvoorbeeld de locatie van een keuken of badkamer in de woning. Door al voor de start van de bouw een compleet dossier aan te leggen, kan gedurende de bouw tot in detail de kwaliteit getoetst worden. In ons systeem houd je met de module Bouwkwaliteit en de Bouwkwaliteit App grip op kwaliteit én veiligheid, en integreer je kwaliteitsinstrumenten van de externe kwaliteitsborger zonder extra handelingen in het werkproces. Ook betrek je leveranciers bij de kwaliteitsbewaking, bijvoorbeeld door hen zelf kwaliteitscontroles van het opgeleverde werk te laten uitvoeren en via digitale meldingen aan te sturen om eventuele knelpunten snel te laten verhelpen. Uiteindelijk resulteert dit bij oplevering aan de koper in een volledig naslagwerk over het verloop en een dossier dat geheel overeenkomt met de opgeleverde woning, zonder dat dit een extra handeling vraagt van je organisatie. Het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging hoeft dus niet te leiden tot meer administratieve druk. Met een woningdossier en een integraal systeem faciliteer je in één moeite door klantcontact, resultaatgericht werken en een naadloze dossiervorming voor interne en externe kwaliteitsbewaking. Zo bezien is het een uitstekende kans om diverse processen met elkaar te integreren en digitale middelen in te zetten voor nog efficiëntere, meer transparante en bovenal prettige werkwijze.

Ben je al gebruiker en wil je meer weten over het woningdossier en de integratie met een kwaliteitsinstrument met een externe borger? Of ben je nog geen gebruiker van homeDNA, maar zou je meer willen weten over de mogelijkheden van deze werkwijze? Neem gerust contact met ons op.