Relevante artikelen
Nieuws en updates
Lean werken
08 oktober 2015

Lean werken

Lean filosofie, lean werken: het zijn de toverwoorden van de afgelopen jaren, misschien wel juist voor bouwbedrijven en ontwikkelaars. Maar wat houdt het nu eigenlijk concreet in?

Lean filosofie

Het basisbegrip “lean” houdt in dat alles en iedereen in de organisatie, inclusief onderaannemers en leveranciers, zich richt op het creëren van waarde en het tegengaan van verspilling. De eindgebruiker (klant/koper) staat in dit proces centraal: de bedoeling is namelijk om maximale toegevoegde waarde te creëren voor de eindgebruiker, met een zeer efficiënt gebruik van de tijd van medewerkers en middelen.

Doelstellingen van lean werken:

 • Verbetering van de kwaliteit
 • Verlaging van de kosten
 • Bevordering van betrokkenheid medewerkers
 • Hogere klanttevredenheid
 • Meer rendement

Het lean systeem heeft zijn wortels bij de Japanse autoproducent Toyota. Het begrip “Lean” zelf werd bedacht door James Womack en Daniel Jones van MIT (Massachusetts Institute of Technology), die de specifieke manier van werken van Toyota beschreven. Zij noemden als ingredienten van deze manier van werken de vier p’s van Toyota:

 • Philosophy (bedrijfsfilosofie)
 • Process (bedrijfsprocessen)
 • People (Medewerkers en partners)
 • Problem solving (Problemen oplossen)

Onderliggende leanfilosofie

De onderliggende filosofie bij lean werken is gebaseerd op een helicopterview: een samenhangende visie op de organisatie op de lange termijn. Daardoor kan het nodig zijn om op de korte termijn meer te investeren. Een ander aspect van de lean filosofie is oog voor de omgeving buiten de organisatie en de klantenkring: een lean bedrijf wil ook voor de samenleving als geheel waarde toevoegen.

Proces

Bij dit lean principe draait het om het optimaliseren en herstructureren van bedrijfsprocessen. Door het standaardiseren, differentieren en juist verdelen van taken en werken wordt tijdswinst behaald. De nadruk ligt hierbij op voortdurende verbetering met als doel verspilling van tijd en mankracht tegen te gaan.

Medewerkers en partners

Niet alleen het operationele aspect is belangrijk. Ook bedrijfscultuur speelt een grote rol in deze manier van werken. Medewerkers worden aangemoedigd zelf initiatief te nemen in het verbeteren van processen, door het creëren van een open sfeer. Er is aandacht voor training en ontwikkeling van talent. Een leanbedrijf gaat ook stevige relaties aan met onderaannemers en leveranciers, die betrokken worden bij het algehele verbeteringsproces. Fouten kunnen uiteraard gemaakt worden, de focus moet daarna liggen bij de evaluatie hoe dit de volgende keer voorkomen kan worden.

Problemen oplossen

Dit is meteen de laatste pijler onder het lean werken. Er wordt tijd ingeruimd voor het evalueren van problemen. Daarbij gaat het vooral om het vinden van oorzaken en oplossingen. Het rapporteren en visualiseren is daarbij een belangrijk gereedschap om inzichtelijk en transparent knelpunten in kaart te brengen.

De transitie naar lean werken

De overgang naar een lean manier van werken is maatwerk en uiteraard niet direct te realiseren. Sommige aspecten van het lean werken zitten wellicht al stevig in het DNA van een organisatie verankerd. Andere elementen zijn misschien nog niet vanzelfsprekend. Leidraad zijn hierbij de vijf fasen die een bedrijf doorloopt bij het implementeren van lean werken:

 • Value (waarde)
 • Value stream (proces)
 • Flow
 • Pull
 • Perfection

Deze fases zijn geen afgebakende principes maar aandachtspunten die voortdurend gebruikt kunnen worden om bestaande processen te monitoren en steeds verder aan te passen en te optimaliseren. Lean werken is geen doel op zich, maar een middel dat de organisatie kan helpen. Ook bieden de leanprincipes een goede spiegel. Werken we al op een effectieve manier waar klanten blij van worden? Of is er door kortere lijnen of efficiënte planning winst in tijd, geld of klanttevredenheid te behalen? In de volgende blogs lichten wij verder toe hoe wij lean principes in ons achterhoofd houden bij de opzet en ontwikkeling van onze modules en apps.