Relevante artikelen
Nieuws en updates
Motivational Monday met Sjoerd
18 juni 2018

Motivational Monday met Sjoerd

Het afgelopen jaar hebben onze medewerkers in de Motivational Monday laten zien wat hen inspireert tijdens hun werk. De laatste bijdrage in deze serie komt wederom van Sjoerd Loeve, onze lead developer.

The best ideas start as conversations - Jonathan Ive

Sjoerd: Een groot deel van onze nieuwe ontwikkelingen en optimalisaties komt tot stand in samenspraak met onze gebruikers. Dat is een bewuste keuze: wij geloven dat een systeem als het onze niet kan groeien zonder praktijkervaringen. Gebruikers kennen hun eigen behoeften en uitdagingen zelf het beste. Het is in ons beider belang dat homeDNA die behoeften zo goed mogelijk faciliteert.

Vanaf de start...

Van nieuwe gebruikers horen we vaak positieve verhalen over de gebruiksvriendelijkheid van ons systeem en ons brede aanbod. Dat is uiteraard fijn om te horen, maar dit is zeker niet alleen de verdienste van ons eigen team. De kritische en constructieve houding van intensieve gebruikers was én is onmisbaar voor de ontwikkeling en uitbreiding van ons systeem. Met regelmaat gaan we dan ook om de tafel om vragen en behoeften uit de praktijk te bespreken. Het is voor mij belangrijk om goed te begrijpen wat er aan de “voorkant” nodig is en waarom, om het aan de “achterkant” zo gestroomlijnd mogelijk te kunnen realiseren. In deze gesprekken met gebruikers ontstaan geweldige ideeën, die niet alleen voor hen, maar voor alle gebruikers van homeDNA een meerwaarde kunnen betekenen. Ideeën die écht het verschil maken op de bouwplaats en op kantoor en het werken prettiger maken voor de organisatie en voor woonconsumenten.

...tot de finish!

In mijn rol als lead developer is het uiteraard wel zaak om dergelijke goede ideeën niet als gesprekken te laten eindigen. Daarmee bedoel ik dat je als team niet in de verleiding moet komen om de verwachtingen en vereisten van een nieuwe functionaliteit of app te laten “zweven”. Dan loop je het gevaar dat de verschillende partijen, eindgebruiker en developer, niet van tevoren op één lijn zitten qua wensen en verwachtingen. Dat zorgt voor misverstanden en wellicht zelfs teleurstellingen wanneer het product wordt opgeleverd. Bovendien zorgt dit ervoor dat je als developer weer aan de slag moet met de gewenste aanpassingen, terwijl het veel eenvoudiger is om in één keer alle gewenste functionaliteiten met elkaar af te stemmen en in te bouwen. Daarom vertaal ik, na de oriënterende fase, als lead developer nieuwe ideeën altijd naar een functioneel ontwerp. Hierin staan zowel de gewenste functies als de werking uitgebreid beschreven, evenals een tijdsplanning voor de werkzaamheden. In deze fase kun je makkelijk nog zaken wijzigen. Pas als alle partijen akkoord zijn met het plan, begint ons team gestructureerd met de bouw.

Voor kleinere aanpassingen aan ons systeem is niet altijd een uitgebreid functioneel ontwerp nodig. Maar ook deze plannen we in en bereiden we in alle rust voor, zodat ze tijdens onze maandelijkse updates geïmplementeerd en vervolgens ook getest kunnen worden. Gesprekken met onze gebruikers vormen de kiem van nieuwe ontwikkelingen. Het is aan mij als lead developer om richting, structuur en vorm te geven aan goede ideeën, zodat ons systeem en onze gebruikers kunnen blijven groeien.


  Sjoerd Loeve
  Lead developer