Relevante artikelen
Nieuws en updates
Persoonlijk contact, juist door online efficiency
19 september 2013

Persoonlijk contact, juist door online efficiency

Er wordt in toenemende mate thuis, parttime of op locatie gewerkt. Hoe behoud je het overzicht? Juist bij de verkoop en verhuur van nieuwbouw is een diverse groep medewerkers van verschillende organisaties betrokken: projectontwikkelaars, kopersbegeleiders, verkoopmanagers, de makelaar en de notaris. Ieder met hun eigen taken en bijbehorende rechten in het verkoopproces.

Slim procesmanagement

Het is veel effectiever om al deze partijen op 1 platform te laten samenwerken. Voor een eerste project vraagt dit misschien wat meer tijd, omdat de online omgeving toegesneden dient te zijn op de behoeften van de samenwerkende organisaties. Wanneer het proces eenmaal goed is ingericht, en de taken helder verdeeld zijn, besparen organisaties geld en tijd.

Het voordeel van een webapplicatie is:

  1. Alle partijen loggen in op hetzelfde platform en hebben dus te allen tijde dezelfde informatie.

  2. Het is niet nodig om de software zelf te installeren, alle communicatie gaat beveiligd via de eigen browser. Ook updates worden geruisloos doorgevoerd.

Het succes van het samenwerken via een online CRM-systeem valt en staat met de bereidheid van alle projectmedewerkers om het systeem actief te gebruiken, zodat de gegevens in het systeem ook daadwerkelijk actueel zijn.

homeDNA is ontstaan uit het inzicht dat het hele proces rondom de marketing, verkoop, kopersbegeleiding, zelfbouw en verhuur van (nieuwbouw)woningen effectiever en efficiënter kan. Dat betekent echter niet, dat wij geloven in een volledige automatisering van het proces. Integendeel zelfs. Waarom?

Consumentgericht bouwen

De tijd is voorbij dat woningen als vanzelf verkopen. Ook als de woningmarkt aantrekt, zal de branche rekening dienen te houden met kritische consumenten die maatwerk verlangen. Hoe kom je tegemoet aan die wens?

Marketinginformatie

Een aantrekkelijke voorloop projectsite is een prima manier om je project aan te kondigen en gegevens van geïnteresseerden te verzamelen. De kosten zijn laag en de (indirecte) winst is groot. Op de eerste plaats kun je inventariseren óf er belangstelling bestaat voor het geplande project. Ten tweede kom je meer te weten over je doelgroep, door gerichte vragen te stellen in je belangstellingsformulier. Op die manier ontwikkel je vraaggestuurd.

Start verkoop

In de fase van start verkoop hoef je niet te gissen hoe je je doelgroep benadert. Je weet waar ze zitten, en waar hun interesses liggen. Zo kun je online en offline marketing acties toespitsen op de doelgroep en personaliseren. Dit heeft uiteraard als voordeel dat je effectiever met je budget kunt omgaan. Maar ook voor de klant is dit prettig: die voelt zich persoonlijk aangesproken en zal zich daardoor eerder betrokken voelen bij het project. Een win-win situatie dus.

Tools voor klantcontact

In deze fase zijn diverse manieren om gebruik te maken van online oplossingen voor beter persoonlijk contact. Social media zijn een waardevolle toevoeging aan de bestaande communicatiekanalen. De drempels zijn laag en het bereik (door de netwerken van je potentiele klanten) is groot. Maar wanneer een klant serieus geïnteresseerd raakt, wil zij/hij intensiever worden begeleid.