Relevante artikelen
Nieuws en updates
Planning en controle combineren
14 november 2019

Planning en controle combineren

HomeDNA heeft een koppeling met het planningspakket KYP. Bouwbedrijven die hun bouwplanning organiseren met KYP en de kwaliteitscontroles met die van homeDNA, hebben hier groot voordeel bij. Het levert namelijk minder miscommunicatie op tussen taken en planning, voorkomt dubbele invoer en de planning wordt op één plek bewaakt.

Keuringslijst koppelen aan planning
In homeDNA worden keuringslijsten voor onder andere kwaliteit en veiligheid beschikbaar gesteld als checklijst. Er kan worden ingevoerd wanneer een keuringslijst moet worden afgenomen. Met behulp van de koppeling worden alle uit te voeren checklijsten in de planning in KYP opgenomen.

KYP zorgt ervoor dat de planning direct gecommuniceerd kan worden met het uitvoerende team dat de keuringen doet. Hoe werkt dit? Maak een checklijst aan in homeDNA en geef hier een uitvoerdatum aan. Vervolgens wordt er automatisch een taak in KYP aangemaakt en een post-it op die datum geplaatst. Als je een checklijst meerdere malen wil doorlopen, dan kun je een post-it kopiëren in KYP en daarmee vervolgens een planning bouwen.

Automatisch afvinken
Met de update die op 12 november is doorgevoerd, is er ook een start- en eind uitvoerdatum toegevoegd aan de checklijsten. Zo weet de uitvoerder precies weet welke keuringen hij op welke dag moet uitvoeren. Als hij deze vervolgens via de Bouwkwaliteit App afrondt, dan wordt de lijst automatisch in KYP afgevinkt.

De komende maanden zal de koppeling met KYP worden uitgebreid met onder meer de planning van werkzaamheden bij renovatie, waarmee deze ook direct zichtbaar is in de tijdlijn voor de bewoners.