Relevante artikelen
Nieuws en updates
Update december 2018
11 december 2018

Update december 2018

Regelmatig voeren we in homeDNA nieuwe functionaliteiten door middels een update. Hiermee houden we onze software up-to-date aan marktontwikkelingen en wensen van onze gebruikers. HomeDNA is een compleet pakket: het structureren en organiseren van de werkprocessen (omtrent klantcontact en bouwkwaliteit) is onze kracht; voor financiënen of planning werken we samen met bekende en vertrouwde aanbieders. Hiermee integreren we hun kennis en expertise in onze software en zorgen we voor een kwalitatief geheel. In de update van december zijn er ook weer koppelingen uitgebreid aan ons systeem, waaronder een koppeling met het planningssysteem van KYP. Daarnaast zijn ook algemene functionaliteiten verder verruimd en verbeterd.

Koppeling met planningspakket KYP

KYP is een veelgebruikt planningssysteem in de bouw. Zij richten zich daarbij vooral op de communicatie tussen diverse betrokken partijen bij een project. Vooral tijdens de realisatiefase is dit van toepassing. Met de koppeling is nu de uitvoerdatum van checklijsten in homeDNA gemakkelijk op te nemen in de totaalplanning van het project, waar veel bouwbedrijven KYP voor gebruiken. Het werk dat dus wordt uitgevoerd met de app's van homeDNA is daarmee automatisch verbonden met de planning. Dit is handig voor bijvoorbeeld keuringslijsten die met regelmaat moeten worden uitgevoerd om kwaliteit te toetsen.

Belangrijke documenten digitaal ondertekenen, o.a. met iDIN

Sinds 2016 bestaat er al een koppeling tussen homeDNA en Ondertekenen.nl. Deze koppeling wordt veelvuldig ingezet om kopers digitaal hun opdrachtbevestiging te laten ondertekenen voor meer- en minderwerk. De koppeling is uitgebreid met de mogelijkheid om ieder gewenst document te laten ondertekenen. Ook bijlagen van de opdrachtbevestiging zijn hiermee expliciet aan te bieden voor een goedkeuring, maar ook individuele opdrachten of persoonlijke afspraken zijn gemakkelijk vast te leggen met een digitale handtekening. De koop- en/of aannemingsovereenkomst is met de uitgebreide functionaliteit ook digitaal te laten ondertekenen. Voor dit document kan gebruik gemaakt worden van de iDIN-methode, om een veilige en betrouwbare controle op de identiteit van de persoon te waarborgen.

Verzonden e-mails opnieuw kunnen versturen, beantwoorden en doorsturen

De functionaliteit in homeDNA om met kopers en bewoners te e-mailen is een belangrijk onderdeel van het pakket. De functie is te gebruiken in diverse modules en stelt kopersadviseurs en bewonersbegeleiders in staat om op toegankelijke wijze contact te onderhouden. Belangrijke informatie die wordt vergaard of uitgewisseld via het e-mailen, is direct onderdeel van het dossier van de woning. Om het e-mailen vanuit homeDNA flexibel te houden, is de functie verrijkt met de mogelijkheid om ook verzonden e-mails door te sturen naar een andere gebruiker of weer naar dezelfde klant. Ook gemakkelijk opnieuw versturen behoort tot de mogelijkheden. Hierbij is een e-mail ticket compleet te houden en kan aan iedere e-mail een vervolg worden gegeven.

Specifieke plek voor projectvragen en contact tussen betrokken partijen

Door de toenemende vraag om via homeDNA contact te kunnen onderhouden met alle betrokken partijen van het project, heeft het contactonderdeel een specifieke plek in het systeem gekregen. Alle betrokken partijen kunnen contact met elkaar leggen en vragen aan elkaar stellen via het onderdeel 'Projectvragen'. Al het contact dat via deze functie wordt gelegd, is ook direct onderdeel van het dossier en kan door alle partijen worden ingezien. Het onderdeel kan daarmee ook dienen als database voor aanvullende informatie over het project. Door de aanpassing is er meer nadruk komen te liggen op het leggen en voeren van contact met andere betrokkenen bij het project. Dit stimuleert communicatie en samenwerking in de keten.

Deze update van december was de laatste van het jaar 2018. Na de jaarwisseling zal de eerste update plaatsvinden op 8 januari. In 2019 zal er ook weer iedere maand een update plaatsvinden.