Relevante artikelen
Nieuws en updates
Update juli 2018
10 juli 2018

Update juli 2018

De online software van homeDNA wordt iedere maand geüpdatet. Door deze relatief hoge frequêntie kunnen wensen en optimalisaties aan het systeem snel worden doorgevoerd en beschikbaar worden gesteld aan gebruikers. De kleinste aanpassingen kunnen immers al van grote waarde zijn. In de update van de maand juli zijn er weer diverse updatepunten doorgevoerd. We zetten er een aantal voor je op een rij:

Locaties van geïnteresseerden per periode

Het einde van het voorjaar en het begin van de zomer is jaarlijks een drukke periode voor de bouwsector. Voordat de organisatie haar deuren sluit, moeten de opdrachten zijn afgerond en vaak wordt er ook voor gekozen om met een project nog voor de vakantieperiode in verkoop te gaan. Marketingacties worden dus veelvuldig uitgezet. Om na terugkomst van vakantie goed inzichtelijk te hebben welke actie voor welk resultaat heeft gezorgd, is er bij de rapportage van de locaties van inschrijvers te werken met een begin- en einddatum. Hierdoor is preciezer naar voren te halen waar de geïnteresseerden vandaan komen in een bepaalde periode, bijvoorbeeld na de plaatsing van een bouwbord of lancering van een social media-campagne. Het resultaat van je marketingacties dus veel nauwkeuriger in beeld!

E-mails kunnen doorsturen zoals naar makelaars of leveranciers

E-mails van klanten die worden verstuurd vanuit het woningdossier of Mijn Huis App komen binnen in een overzichtelijk postvak in. De gebruikers/collega's die rechten hebben tot dit onderdeel van het project kunnen hierdoor gemakkelijk samenwerken. Indien een klant per e-mail een vraag stelt die door bijvoorbeeld een makelaar of leverancier beantwoord moet worden, kan nu eenvoudig direct worden doorgestuurd. De actie is daarmee gemakkelijk uit te zetten bij de juiste persoon.

Diverse keuzes voor de opmaak van de opdrachtbevestiging

Hebben de kopers of bewoners aanvullende opties besteld en wordt daarvoor een opdrachtbevestiging opgemaakt, dan kan dit document op basis van de bestelde opties uit homeDNA worden gedownload. Er zijn diverse keuzemogelijkheden voor de opmaak van de opdrachtbevestiging, zodat er per organisatie of per project kan worden bepaald welke informatie er wel en niet op de opdrachtbevestiging moet worden getoond. Zo is er bijvoorbeeld te kiezen of de opdrachtbevestigingen met of zonder de afbeelding van de opties moeten worden uitgedraaid of dat er een overzichtspagina bij moet zitten. In de gevallen waarbij er erg veel opties gekozen zijn, biedt zo'n overzichtspagina namelijk uitkomst als de klant het document op de gekozen opties wilt controleren. Ook kan de opdrachtbevestiging optioneel voorzien worden van de datum van een bijgevoegde tekening. Deze is per woning individueel in te vullen, maar kan ook gemakkelijk voor alle woningen hetzelfde worden gemaakt.

Nader onderzoek intern bij een reparatieverzoek

Eén van de acties die nodig kan zijn bij reparatieverzoeken na oplevering is het uitvoeren van intern onderzoek. Deze "status" wordt vaak gebruikt indien de organisatie zich eerst meer moet verdiepen in het gemelde defect of moet uitzoeken wat de mogelijkheden voor herstel zijn. Om de werkwijze bij deze status te verbeteren, zijn er extra mogelijkheden toegevoegd om de actie te documenteren en de voortgang te bewaken. Er kan een datum worden ingevoerd voor wanneer het onderzoek moet zijn afgerond. Is de datum verstreken, maar het onderzoek nog niet als afgehandeld gedocumenteerd, dan wordt het item gemarkeerd in het overzicht om de actie uit te lichten. De gebruiker die het onderzoek uitvoert, kan zijn resultaten en bevindingen bij het reparatieverzoek noteren, welke later in het proces altijd te raadplegen blijven voor andere behandelaren van het reparatieverzoek.

De update van de maand juli was de laatste update voor de bouwvak. De rustige vakantieperiode gebruikt homeDNA veelal om grotere wensen van gebruikers en complexere functionaliteiten uit te werken. De eerstvolgende update na de bouwvak is op dinsdag 11 september. We hopen onze gebruikers dan weer van nieuwe functies te voorzien.