Renovatie & Groot onderhoud

Doeltreffend en gestroomlijnd renoveren.

Renovatie & Groot onderhoud
Renovatie & Groot onderhoud

Doeltreffend en gestroomlijnd renoveren.

De module Renovatie & Groot onderhoud geeft je grip op het gehele renovatieproces. Met tools voor communicatie en informatievoorziening ter plekke verlopen de werkzaamheden voorspoedig. Bovendien zorgt deze gestructureerde aanpak ervoor dat je op het gebied van veiligheid en kwaliteit kunt evalueren en verbeteren. Met als doel: een efficiënt werkproces, tevreden bewoners en opdrachtgevers, en een geslaagd eindresultaat.
Functie 1
Optimale communicatie met bewoners en andere betrokkenen
Functie 2
Inzicht in de bestaande en de nieuwe situatie, ook op de bouwplaats
Functie 3
Grip op kwaliteit gedurende het hele renovatietraject

Efficiënt renoveren met alle gegevens bij de hand

Of het nu gaat om een kleinschalige renovatie van een bestaand pand of juist een grootschalige locatie, bij een renovatie komt heel wat coördinatie kijken. Juist bij renovatieprojecten of grootschalige verduurzaming van een complex is het van groot belang om goed overzicht te hebben van de bestaande situatie én de nieuwe situatie. Ook speelt een goede communicatie met eventuele bewoners, eigen medewerkers en onderaannemers een grote rol bij het slagen van een project. De module Renovatie & Groot onderhoud maakt gebruik van specifieke functies en apps binnen homeDNA om goede communicatie en efficiëntie te waarborgen. 

Zo kun je de checklijstfunctie in de Bouwkwaliteit App gebruiken voor warme opnames, maar ook tijdens en na afronding van het project als kwaliteitscontrole. De overzichtstekeningen van bestaande en nieuwe installaties zijn per woonlaag of woning te uploaden in de online omgeving en vervolgens digitaal en offline te raadplegen. 
In homeDNA krijgt iedere betrokkene bij de werkzaamheden zijn of haar eigen rol. Wanneer je werkt met een uitvoerder en meerdere onderaannemers en vakspecialisten, kun je instellen dat bepaalde meldingen (op STABU-code) direct toegewezen worden aan een specifieke medewerker, leverancier of onderaannemer. Vervolgens kunnen er automatische reminders worden ingesteld om een snelle oplossing van een melding te bevorderen, en kun je als organisatie aan de hand van rapportages ook de gang van zaken én de gebruikte materialen op een bepaald project of projectoverstijgend evalueren.

  • Renovatie & Groot onderhoud
  • Checklijsten
  • Bewonerscommunicatie
  • Evaluatie
  • Tekeningen
Checklijsten
Checklijsten

Checklijsten voor opnames en controle

Voor warme en koude opnames of een kwaliteitscontrole kun je gebruik maken van checklijsten. Deze checklijsten zijn éénmalig voor al je projecten aan te maken, maar ook per project aan te passen. De checklijsten zijn eenvoudig in te vullen en te ondertekenen en worden vervolgens ook opgeslagen in de webomgeving.

Checklijsten maken het mogelijk om de huidige kwaliteit helder in beeld te brengen. De functionaliteit is zeer flexibel waarbij er gebruik gemaakt kan worden van diverse vraagtypen en indelingsmogelijkheden. Hierdoor kun je volledig kiezen voor je eigen opzet. De lijsten zijn te koppelen aan de woningen in je project of eventueel aan een overkoepelende plattegrond, bijvoorbeeld een etage. Vragen in checklijsten kunnen van foto’s en bedragen worden voorzien, bijvoorbeeld tijdens warme opnames. Het totaalbedrag aan gekozen ‘producten’ wordt dan voor je opgeteld. Het is altijd mogelijk om bij een vraag aanvullende foto’s toe te voegen of direct een melding te maken. De melding zit dan gekoppeld aan de checklijst. Je kunt checklijsten als concept opslaan of direct afronden, waarbij je de checklijst ook officieel kunt maken door deze met een handtekening te moeten afsluiten. Na het invullen zijn de checklijsten te evalueren, en per woning weer op te vragen en in te zien. Met de rapportage is te zien hoe vaak deze in totaal is ingevuld en hoe vaak er voor een bepaald antwoord is gekozen.

Lees minder Lees meer
Bewonerscommunicatie
Bewonerscommunicatie

Prettige tools voor bewonerscommunicatie

Voor groot onderhoud in een bewoond complex is het belangrijk om goed contact te onderhouden met de bewoners. In homeDNA krijgen alle bewoners een persoonlijk woningdossier, waarmee gestructureerd en helder gecommuniceerd kan worden. Ook verstuur je eenvoudig aantrekkelijke nieuwsbrieven met het systeem. 

Door bewoners goed en tijdig te informeren over de plannen, worden zij niet overvallen door eventuele overlast. Tijdens de werkzaamheden kunnen de bewoners via hun persoonlijke dossier of de Mijn Huis App onder meer afspraken maken, vragen of opmerkingen doorgeven en algemene informatie raadplegen. Ook na de oplevering van het groot onderhoudsproject blijft homeDNA inzetbaar voor service- en garantiemeldingen. Hierbij is het een groot voordeel dat alle gegevens van de woningen al in het systeem bekend zijn. De historie van het renovatieproject blijft dan volledig per woning inzichtelijk. Dat is niet alleen prettig voor de bewoner, maar ook voor de serviceafdeling.

Lees minder Lees meer
Evaluatie
Evaluatie

Evaluatie met overzichtelijke tools

De uitgebreide rapportagemogelijkheden binnen homeDNA maken het mogelijk om renovatieprojecten te evalueren. Zowel de kwaliteit van het afgeleverde werk, het aantal gekozen producten als de tevredenheid onder de bewoners zijn te analyseren middels diagrammen en grafieken. Voor iedere fase van het renovatietraject is er een aparte rapportage.

De rapportage Checklijsten maakt het mogelijk om onder andere per project, per uitvoerder of in totaal inzicht te krijgen in het getoetste werk. Na oplevering helpt het onderdeel Service management de servicemedewerkers en kwaliteitsmanagers bij het in kaart brengen van mogelijke knelpunten en bij de opvolging van meldingen. Hierbij maakt het overzichtscherm het mogelijk om te filteren op project, bedrijf, stabu en status van de melding. Ook kunnen specifieke meldingen vanuit dit scherm geopend worden voor een directe opvolging. Van een woning of één melding kan de historie worden bekeken. Eenmalige en terugkerende knelpunten zijn hiermee tijdig te signaleren. Dat maakt sturen op kwaliteit eenvoudiger en efficiënter. Daarnaast is het mogelijk om de bewoners via hun online woningdossier te vragen om een klanttevredenheidsenquêtes in te vullen. De resultaten van deze enquêtes zijn ook altijd uitgebreid te evalueren.

Lees minder Lees meer
Tekeningen
Tekeningen

De bestaande en nieuwe tekeningen

Voor een voorspoedige renovatie zijn tekeningen van de bestaande én de nieuwe situatie een must. De tekeningen zijn te uploaden en vervolgens te raadplegen in de app, en eventueel ook offline beschikbaar. Vervolgens zijn de tekeningen als naslagwerk te gebruiken tijdens de werkzaamheden, maar vormen ze ook de basis voor kwaliteits- en veiligheidsmeldingen. 


De tekeningen kunnen op overzichtelijke wijze worden ingevoerd, bijvoorbeeld per bouwnummer of bouwlaag, afhankelijk van de gekozen werkwijze. Wanneer je als uitvoerder of andere verantwoordelijke een knelpunt constateert, kun je dit direct op de tekening aangeven.  Verder kan er een foto, omschrijving en categorie worden toegevoegd. De melding kan worden doorgezet naar de verantwoordelijke medewerker of onderaannemer/leverancier. Automatische reminders zorgen voor een snelle afhandeling. Afgeronde meldingen zijn vervolgens ook weer te raadplegen bij een evaluatie. 
Lees minder Lees meer

Dit vinden onze gebruikers

 -
Talen is enthousiast over de module van homeDNA, want bij renovatie en groot onderhoud is goed contact met de bewoners essentieel. De bijhorende apps helpen de bewonersbegeleiders van de opdrachtgever en uitvoerders van Talen bij het voorbereiden en begeleiden van renovatieprojecten. Ze kunnen klantgegevens per woning invoeren en bijwerken, belangrijke gegevens over de woning zelf of de bewoners noteren, én samen bewonersopties bestellen.
Ralph van den Heuvel
Manager Interne Organisatie
 -
Als vastgoedonderhouder hechten wij veel waarde aan de ervaring van onze bewoners. Met homeDNA is het ons gelukt die beleving flink te optimaliseren door een betere communicatiestroom. Zowel het contact en afspraken als algemene nieuwsberichten en de planning worden gefaciliteerd via een online dossier. Voor onze bewoners is er een individueel woningdossier waar zij alle informatie kunnen raadplegen over het onderhoud of de renovatie. Dit wordt erg gewaardeerd en we krijgen veel positieve reacties.
Linda Loof
Communicatie, Marketing en Verkoop bij Hemink
  

Laat je overtuigen door een demo

Wij vinden het leuk om bij je langs te komen, maar we kunnen je er natuurlijk ook online mee doorheen nemen. Geef je wensen door en wij plannen het bij je in!
Demo aanvragen
DisclaimerPrivacy PolicyDeveloped by U-Lab