Service & Onderhoud

Inzicht in servicemeldingen voor alle betrokkenen.

Te koppelen met:
Service & Onderhoud
Service & Onderhoud

Inzicht in servicemeldingen voor alle betrokkenen.

Tevreden klanten zijn waardevolle ambassadeurs voor je organisatie. Met de module Service & Onderhoud faciliteer je een vlotte afhandeling van reparatiemeldingen en onderhoudswerkzaamheden. Klanten kunnen via het woningdossier eenvoudig zelf hun reparatieverzoeken indienen en de voortgang ervan volgen. De serviceafdeling kan de ingediende meldingen met een paar kliks inplannen bij vaste vakmensen of uitzetten bij leveranciers.
Functie 1
Efficiënt werken en plannen voor de serviceafdeling.
Functie 2
Sturen op kwaliteit door ketenanalyse en rapportage.
Functie 3
Ook voor renovatie en woningcorporaties.

Oog voor kwaliteit én klanttevredenheid.

De module Service & Onderhoud kan aanvullend op de module Verkoop en/of Kopersbegeleiding worden gebruikt, maar ook zelfstandig worden ingezet. De servicefase is bij uitstek een periode waarin een blijvende indruk wordt achtergelaten bij de klant. Met heldere procedures voor de klant, de eigen organisatie en partners zoals leveranciers, kunnen reparatiemeldingen snel worden afgehandeld. Doordat alle gegevens in één systeem worden geregistreerd, signaleer je tijdig terugkerende knelpunten. Dat maakt sturen op kwaliteit en klanttevredenheid eenvoudiger en efficiënter.


De module Service & Onderhoud is ook geschikt voor woningcorporaties: opnames, servicemeldingen en rapportages zijn volledig geïntegreerd. Regulier onderhoud kan zo gestroomlijnd worden aangepakt. Huurders of complexbeheerders krijgen een eigen online dossier waarmee zij reparatiemeldingen kunnen doen en de status van meldingen kunnen volgen. De serviceafdeling kan meldingen inplannen bij vaste vakmensen of uitzetten bij leveranciers. Daarnaast kan er gewerkt worden met de Service App, zodat monteurs op locatie digitaal een werkbon kunnen invullen. Alle gegevens met betrekking tot reparatiemeldingen zijn beschikbaar in heldere overzichtsrapportages.

  • Service & Onderhoud
  • Reparatiemeldingen
  • Planningstool
  • Woningdossier
  • Service management
  • Reminders
Reparatiemeldingen
Reparatiemeldingen

Eenvoudig afhandelen van reparatiemeldingen

Reparatieverzoeken kunnen door bewoners zelf worden gemeld via het woningdossier of via de Mijn Huis App. Zij dienen te omschrijven wat het probleem is, welke ruimte het betreft en een afbeelding toe te voegen. In het woningdossier of de app is de status van de melding naderhand te volgen. 

Ook is het mogelijk of zelf meldingen aan te maken of om een eventuele complexbeheerder toegang te geven tot het systeem. Alle meldingen worden overzichtelijk weergegeven in de omgeving van de servicemedewerker. Nieuwe reparatieverzoeken komen bovenaan te staan. Melding die met spoed dienen te worden behandeld, zijn rood gekleurd. De servicemeldingen zijn per project of van de gehele organisatie zien. Na het openen van een reparatiemelding kan de melding direct doorgezet worden naar een leverancier of onderaannemer. Ook kan de melding voor nader onderzoek worden aangehouden, en eventueel worden afgewezen. Leveranciers en onderaannemers loggen in op hun eigen omgeving en kunnen reparatiemeldingen via het systeem na uitvoering van de werkzaamheden weer afmelden. De meldingen komen digitaal binnen en worden uitgezet in een overzichtelijke interface. Klanten kunnen de status van een melding zelf kunnen volgen. Hierdoor verminder je zowel de inbound als outbound telefonische druk op de serviceafdeling. Zo blijft er ruimte en rust over voor meldingen die meer persoonlijke aandacht behoeven.
Lees minder Lees meer
Planningstool
Planningstool

Meldingen direct inplannen

Een integrale planningstool in homeDNA maakt het mogelijk om reparatiemeldingen direct in te plannen bij het eigen team. Je kunt duidelijk onderscheid maken tussen een inspectie/opnamebezoek en een reparatiebezoek. In één oogopslag zie je welke afspraken gereserveerd en welke afspraken definitief zijn.

Opnames en reparatieverzoeken kunnen eventueel ook gecombineerd worden, bijvoorbeeld wanneer tijdens de opname blijkt dat er een eenvoudig probleem is dat de aanwezige vakman snel kan oplossen. De planningstool is voorzien van een handig overzicht waarin alle vakmensen met hun initialen worden weergegeven. In het overzicht wordt de locatie van het inspectie- of servicebezoek weergegeven, en ook de reistijd en geplande begin- en eindtijd. Doordat de locatie en reistijd in het planningsoverzicht zijn opgenomen, zijn bezoeken efficiënt in te plannen. Zo wordt er niet onnodig heen en weer gereden en is het ook mogelijk om vakmensen in een bepaalde regio in te plannen. Ook verlofuren en -dagen worden weergegeven in het overzicht. Bovendien kan er gewerkt worden met terugkeerpatronen, bijvoorbeeld wanneer medewerkers op een vaste dag op een bepaalde locatie werken of parttime werkzaam zijn. Met de planningstool bespaar je tijd, zowel voor de serviceafdeling als voor de vakmensen op locatie, die nu voor planning en de administratie van reparatiemeldingen in één systeem kunnen werken. Bovendien kan door slim plannen tijdsverlies door reizen of verkeerde inschattingen worden verminderd. De serviceafdeling zet nu een reparatiemelding met slechts een paar klikken door naar een interne vakman. Alle betrokken partijen, waaronder de klant, ontvangen automatisch een bevestigingsmail met de gemaakte afspraak.
Lees minder Lees meer
Woningdossier
Woningdossier

Het woningdossier voor service en onderhoud

Tijdens de voorschouw, oplevering en de service en onderhoudsfase is het woningdossier te gebruiken als communicatiemedium en naslagwerk voor de klant. Via het woningdossier meldt en volgt de klant zijn reparatieverzoeken. Met behulp van heldere iconen wordt duidelijk en begrijpelijk gemaakt in welke fase een reparatieverzoek zich bevindt.

Klant, serviceafdeling en leverancier/onderaannemer blijven via deze werkwijze en de heldere interface altijd op de hoogte. Daarnaast is het woningdossier te gebruiken voor enquêtes. Enquêtes zijn niet alleen een waardevol instrument in de beginfase van een project. Juist in de garantieperiode kan het zeer de moeite waard zijn in contact te blijven met de bewoners. Hoe hebben zij de periode van bouw en oplevering beleefd? Zien zij verbeterpunten in het proces of in de communicatie met je organisatie? En hoe tevreden zijn zij werkelijk met hun nieuwe woning? Constateren zij veel tekortkomingen in de woning zelf? Worden hun klachten of vragen snel en correct afgehandeld door je eigen organisatie of de onderaannemers? De ervaringen en feedback van bestaande klanten zijn van onschatbare waarde bij kwaliteitsbewaking en het stroomlijnen van de processen in je organisatie. Bovendien is een enquête een waardevol contactmoment met de klant. Het is een extra kans om een positieve indruk te geven en je te profileren als professionele, klantgerichte organisatie.
Lees minder Lees meer
Service management
Service management

Rapporteren en evalueren met Service management

Het onderdeel Service management helpt servicemedewerkers en kwaliteitsmanagers bij het in kaart brengen van mogelijke knelpunten en bij de opvolging van meldingen. Het overzichtscherm maakt het mogelijk om te filteren op project, bedrijf, stabu en status van de melding. Ook kunnen specifieke meldingen vanuit dit scherm direct geopend worden.

Na het openen van de melding kan de historie van een melding worden bekeken en de melding direct verder worden behandeld. Rapportages per maand, per bedrijf en op stabu behoren tot de mogelijkheden. Eenmalige en terugkerende knelpunten ten aanzien van bepaalde ruimtes, producten en/of leveranciers zijn door middel van deze rapportages tijdig te signaleren. Dat maakt sturen op kwaliteit eenvoudiger en efficiënter.
Lees minder Lees meer
Reminders
Reminders

Houd iedereen bij de les met reminders

Reminders zijn een handige tool om snelle reacties van eigen vakmensen en onderaannemers te bevorderen. Reminders zijn e-mails die voor alle projecten tegelijk zijn in te stellen. Het is mogelijk om de vakman of leverancier/onderaannemer een automatische mail te sturen na een bepaalde dag of melding, wanneer er nog niet op gereageerd is.

Ook het aantal dagen waarna een reminder verzonden moet worden, is door de organisatie zelf in te stellen. Er kunnen automatische reminders worden aangemaakt voor diverse statussen. Naderhand is bij het onderdeel Service management te zien welke leveranciers regelmatig reminders ontvangen voor het afhandelen van hun meldingen. Het automatiseren van reminders ontlast servicemedewerkers, doordat zij niet handmatig hoeven te controleren wat de status van bepaalde meldingen is. Zo blijft er meer tijd over om ingewikkelde meldingen of kwesties persoonlijk te behandelen. De rapportages bij het onderdeel Service management worden continu uitgebouwd, een en ander op basis van de behoeften en suggesties van intensieve gebruikers. Via het onderdeel ketenanalyse kunnen leveranciers hun eigen score inzien. In de toekomst zullen de mogelijkheden hiervoor nog verder worden uitgebreid.
Lees minder Lees meer

Dit vinden onze gebruikers

 -
HomeDNA biedt een uitgebreide werkomgeving voor mijn medewerkers waarin zij de ingediende reparatieverzoeken ontvangen en afhandelen, een online woningdossier voor de kopers en bewoners en diverse app’s voor interne vakmannen en voor onderaannemers. Een compleet pakket waarbij het een groot voordeel is dat alle betrokkenen met dezelfde, actuele gegevens werken. Dit levert ook rapportages op waarmee we kunnen analyseren wat kritieke onderdelen zijn in onze bouwmethodiek.
Marco Kranenburg
Bedrijfsleider Kwaliteit & Service
 -
Sinds januari 2018 werken we met de module Service & Onderhoud. HomeDNA is een toegankelijk systeem voor de aannemer én klant. De klant kan met de app of via zijn woningdossier eenvoudig reparatieverzoeken kenbaar maken. De meldingen kunnen wij vervolgens direct doorzetten naar de betrokken partijen met gelijk voldoende informatie om de klacht af te wikkelen. De klant heeft inzicht in zijn openstaande meldingen en kan documenten altijd digitaal raadplegen in zijn dossier.
Martin Nederveen
Coördinator woningservice
  

Laat je overtuigen door een demo

Wij vinden het leuk om bij je langs te komen, maar we kunnen je er natuurlijk ook online mee doorheen nemen. Geef je wensen door en wij plannen het bij je in!
Demo aanvragen
DisclaimerPrivacy PolicyDeveloped by U-Lab