Privacyverklaring en cookiebeleid

Wij gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens
HomeDNA hecht eraan zorgvuldig met je persoonsgegevens om te gaan. Met het doorgeven van jouw gegevens geef je ons toestemming deze te verwerken in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). In dit document leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor we je gegevens gebruiken.

Wanneer je vragen hebt die niet in dit document worden beantwoord, wanneer je suggesties of opmerkingen hebt over de inhoud daarvan of wanneer je klachten hebt over de manier waarop wij met deze persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met je in contact. Onze contactgegevens vind je onderaan deze verklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
HomeDNA verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit kan plaatsvinden via één van de formulieren op de website, via telefonisch of e-mailcontact en door het verstrekken van een visitekaartje tijdens kennismakingsgesprekken of beurzen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Voor- en achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
HomeDNA verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Verzenden van onze nieuwsbrief.
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
HomeDNA neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen géén besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
HomeDNA bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de eerdergenoemde doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wil je onze nieuwsbrieven en mailings of andere updates over onze dienstverlening niet meer van ons ontvangen, dan kun je je eenvoudig onderaan iedere nieuwsbrief of mailing uitschrijven.

Delen van persoonsgegevens met derden
HomeDNA verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
HomeDNA gebruikt technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics en hebben hiervoor een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. Wij delen géén gegevens met Google en maken ook geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. Je IP-adres wordt door ons geanonimiseerd. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door homeDNA en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@homedna.nl.

HomeDNA wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
HomeDNA neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@homedna.nl.

Home to Live B.V., gevestigd aan Prins Alexanderplein 14, 3067 CG in Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.homedna.nl/
Home to Live B.V.
Prins Alexanderplein 14 
3067 GC Rotterdam 
 +31 10 4506356

Functionaris Gegevensbescherming van homeDNA is Susan van Beek. Zij is te bereiken via info@homedna.nl

Bijgewerkt: 21 mei 2019
DisclaimerPrivacy PolicyDeveloped by U-Lab